ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ – prasat hin pan yod  Khao Yai Island

ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล ที่เที่ยวอีกแห่งของชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งธรณีวิทยาโลกของสตูล โดยองค์การยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย เกาะเขาใหญ่เป็นเกาะหินปูนในทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือปากบารา เพียงประมาณ 3-5 กิโลเมตรเท่านั้น บนเกาะเขาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีชายหาดบ้าง อ่าวที่มีชื่อเสียงคือ“นภาลา”เป็นหาดที่เงียบสงบสวยงาม

นอกจากนี้เมื่อน้ำลดก็จะสามารถทะลุผ่านหินไปชมความสวยงามของ “พระหินปานยอด” อัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน จนกลายเป็นแท่งหินแหลมคมรูปทรงสวยงามคล้ายกับปราสาทในเทพนิยาย ชาวบ้านจึงเรียกปราสาทนี้ว่าปราสาทหินพันยอด นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ทางธรณีวิทยา พบฟอสซิลอายุกว่า 480 ล้านปี ชาวบ้านในชุมชนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตรา รวมทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแบบอนุรักษ์นิยม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทั้งชุมชนใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวเอง

ไม่เพียงแต่รอบเกาะเท่านั้น แต่ยังมีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ แต่ด้วยเกาะเขาใหญ่ใกล้ชายฝั่ง ทิวทัศน์ในการดำน้ำอาจไม่เหมาะสม

ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล ที่เที่ยวอีกแห่งของชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งธรณีวิทยาโลกของสตูล โดยองค์การยู

หมู่บ้าน แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูล

ปัจจุบันเกาะเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูล อุทยานแห่งชาติสตูล UNESCO Global Geopark ถือเป็นแหล่งธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศไทยที่เคลื่อนไปสู่แหล่งทางธรณีวิทยาของโลก และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้กำหนดให้ปิดเกาะในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเอง และหลีกเลี่ยงอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่สะดวกสบายในการเที่ยวชม โดยการปิดเกาะเขาใหญ่จะปิดตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. — 15 ตุลาคม ของทุกปี

การไปเกาะเขาใหญ่ มีระบบการจัดการและข้อตกลงระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่จะยกระดับสิทธิการเดินทางสู่ชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวอ่าวปากบารา รวม 14 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

สนับสนุนโดย : ufa168