พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ น่าไปเที่ยวชม ถ้าหากท่านใดที่ติดตามเรามาโดยตลอดนั้นจะทราบกันดีว่าทางเรานั้นได้บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว เช่นเคยในวันนี้นั้นเราจะมาบอกประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนี้กัน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และยังน่าสนใจมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาเที่ยวชม นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็เหมาะมากเลยนะครับ เช่นเคยในวันนี้เราได้เตรียมข้อมูลเล็กๆน้อยๆของสถานที่ท่องเที่ยวนี้มาฝากกัน

ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเอาหละมาชมกันเลย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพการจัดแสดง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้นั้นเดิมก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุของพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งอยู่บนพื้นที่ของวังหน้าในอดีตซึ่งเป็น “วังหน้า”

ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับรองกษัตริย์ซึ่งเป็นมกุฎราชกุมาร (ประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างบรรพบุรุษตามประเพณีกษัตริย์ตั้งชื่อผู้สืบทอดของพระองค์เองตามธรรมเนียมซึ่งมักจะเป็น พี่ชายของเขามากกว่าลูกชายของเขา) สถานที่นี้ถูกจุฬาลงกรณ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งขึ้นในพระราชวังเดิมในช่วงปี พ.ศ.2430

ในปี พ.ศ. 2417 จุฬาลงกรณ์ได้สั่งให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สาธารณะแห่งแรกที่ศาลาคอนคอร์เดียภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อจัดแสดงของสะสมของพระราชบิดาและสิ่งของอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยทั่วไปพิพิธภัณฑ์คอนคอร์เดียเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน ช่วงปี พ.ศ. 2417 และกรมศิลปากรก็ได้กำหนดให้วันนั้นเป็นวันกำเนิดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย

ในช่วงปีพ.ศ. 2430 จุฬาลงกรณ์ได้สั่งให้ย้ายพิพิธภัณฑ์จากคอนคอร์เดียไปที่วังหน้าและเรียกที่นี่ว่า “พิพิธภัณฑ์วังหน้า” หรือ “พิพิธภัณฑ์วังหน้า”

ในปีพ.ศ. 2469 ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” และต่อมาได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรในช่วงปี พ.ศ. 2477

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
สวยงามมาก

คอลเล็กชันต่างๆ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร 3 แห่ง ได้แก่

หอศิลป์ไทยหน้าศาลาศิวโมกขพิมานอาคารประกอบพระราชพิธี ที่จัดแสดงคือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งได้รับการจารึกไว้ในทะเบียนโครงการ Memory of the World ของ UNESCO ในปี พ.ศ. 2546 ส่วนนิทรรศการอีกชิ้นหนึ่งตั้งคำถามว่า “คนไทยมาจากไหน” นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงเทพฯ

คอลเลกชันทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน

หอศิลป์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้านหลังศาลาศิวโมกขพิมาน

หอศิลป์ในอาคารปีกทิศเหนือซึ่งจัดแสดงประติมากรรมและนิทรรศการตั้งแต่สมัยทวารวดีศรีวิชัยและลพบุรี (ก่อน พ.ศ. 1257) จนถึงสมัยกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325)

มัณฑนศิลป์และคอลเลคชันชาติพันธุ์วิทยาซึ่งจัดแสดงในอาคารพระราชวังเก่ากลาง คอลเลกชันนี้ประกอบด้วยการจัดแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและชาติพันธุ์วรรณนาเช่นสมบัติทองคำและอัญมณีฝังมุกตราสัญลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เครื่องแต่งกายและสิ่งทอเซรามิกงาช้างแกะสลักเครื่องราชพาหนะเก่าอาวุธเก่าและเครื่องดนตรี

บทความโดย เสือมังกร