วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าสวยงามและมีศิลปะที่สวยมากในการสร้าง และด้วยความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนี้จึงทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วประเทศแต่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากจะมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันนี้เราจะมาเอาใจนักท่องเที่ยวสายทำบุญกันสักหน่อยวันนี้เราจะพาไปทัวร์กับข้อมูลที่เรานำมาฝากกัน และท่านใดที่ยังไม่รู้จักก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะพาท่านไปทัวร์เอง ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ของอภัยไว้ด้วยนะครับเอาหละมาฟังกันเลย

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥

วัดพระแก้ว
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥

วัดพระแก้ว นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจสวยงามและยังน่าไปเยี่ยมชม

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระราชวังและวัดที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์จักรีใหม่ เหตุผลของกษัตริย์ในการย้ายเมืองหลวงคือความปรารถนาที่จะออกห่างจากระบอบการปกครองเดิมของพระเจ้าตากสินซึ่งพระองค์ได้เข้ามาแทนที่ในฐานะกษัตริย์แห่งสยาม พระราชวังเก่าในธนบุรีมีขนาดเล็กและคั่นกลางระหว่างวัดสองแห่ง วัดอรุณและท่าวัดห้ามขยายเพิ่มเติม

รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังบนทางด้านของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ภายในบริเวณเมืองที่มีป้อมปราการปัจจุบันเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ ตามเนื้อผ้าพื้นที่มักจะถูกจัดให้อยู่ในบริเวณพระราชวังเพื่อสร้างวิหารหลวงหรือห้องสวดมนต์สำหรับใช้ส่วนตัวของกษัตริย์และราชวงศ์วัด

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥

วัดพระแก้ว
บรรยากาศยามเย็น

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥

จะมีลักษณะเหมือนวัดพุทธปกติยกเว้นที่อยู่อาศัยสำหรับพระสงฆ์ วิหารล้อมรอบทุกด้านด้วยกำแพงวัดจะเป็นพื้นที่สำหรับสักการะบูชาแยกจากพื้นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ เนื่องจากวัดจะถูกสร้างขึ้นภายในพระราชวังของกษัตริย์จึงไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่นั่น แต่จะนิมนต์พระจากวัดอื่นๆ

มาทำพิธีกรรมแล้วจึงออกไป เป็นกรณีของวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวิหารหลวงภายในบริเวณพระราชวังที่สุโขทัยวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยุธยาและวัดอรุณในธนบุรี วัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างขึ้นถัดจากพระราชวังของกษัตริย์อยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างวัดใหม่นี้

การก่อสร้างบนพระวิหารเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2326 วัดนี้ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนศรัทธารามซึ่งมีความหมายว่า “วัดที่บรรจุอัญมณีอันงดงามของอารามของผู้เป็นครู”

ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะครับที่สถานท่องเที่ยวนั้นจะมีประวัติศาสตร์อีกมากมายให้ทุกท่านได้ศึกษา

บทความโดย ANIME FAMIRY

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥