วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากนักจากกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวทุกท่านนั้นสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ง่าย สถานที่ท่องเที่ยวนี้นั้นมีอีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือวัดหวาดวสวัสดิ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่าร้อยปี วันนี้เราจะมีเอาใจนักท่องเที่ยวสายทำบุญกันหน่อย

แต่ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวสายทำบุญนะสายพักผ่อนและสายถ่ายรูปก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ สถานที่ท่องเที่ยวนี้น่าสนใจมากจึงทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วยนะ

นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะเคยไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะในวันนี้เราได้เตรียมข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านกัน ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเอาหละมาฟังกันเลย

✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
บรรยากาศบริเวณวัด

✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความสวยงามมาก

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลต่างๆ

วัดนี้ถูกจัดให้เป็นวัดหลวงอันดับ 2 ของจังหวัดเช่นเดียวกับวัดปารมัยยิกาวาสเกาะเกร็ด ที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2392 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เพื่ออุทิศแด่พระมารดา (พระราชินีศรีสุลาลัย) และปู่ย่าตายายที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ทรงพระราชทานนามว่าวัดเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทิชบุนนาค) เป็นกรรมการโครงการ การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์สวรรคต การก่อสร้างทั้งหมดถูกโอนให้กับพระยายุรวงศ์บุตรชายคนที่สองคือเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (คำบุนนาค) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2401

✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก

วัดนี้มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนวัดอื่นๆ ในประเทศไทยเนื่องจากมีกำแพงล้อมรอบป้อมปราการเหมือนกำแพงพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมเก่าชื่อ “ป้อมทับทิม” มาก่อน ป้อมวัดเหล่านี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1992

ยิ่งไปกว่านั้นศาลาการเปรียญยังผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย – จีนซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สง่างาม ภายในหออุปสมบทประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยนามว่า“ พระพุทธมหาโลภะปินันทพัทธ์” พระพุทธรูปองค์นี้หล่อในโรงหล่อหลวงพร้อมกับพระประธานของวัดราชนัดดารามในเกาะรัตนโกสินทร์

ทางด้านทิศใต้มีวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารศิลาขาว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้นำพระประธานอีกองค์ชื่อ “พระศิลาขาว” มาประดิษฐานที่นี่เมื่อ พ.ศ.2401 บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นศิลปะไทย – จีนเช่นกันโดยมี “พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์” หรือ ” พระชัยหลังช้าง “ไว้ด้านใน. ด้านหลังของอุโบสถมีเจดีย์สีขาวโดดเด่นเป็นเจดีย์แบบลังกาสูง 45 ม. และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัด

บทความโดย ufa877 

✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ ✈️