สามพันโบก

สามพันโบก สถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นเกลักษณ์ต่างจากที่อื่นๆแน่นอน และยังมีบรรยากาศที่ดีมาก วิวในการถ่ายรูปก็จะได้ฟิวเหมือนกับอยู่ต่างประเทศ

เเละสถานที่ท่องเที่ยวนี้จะเหมือนกับที่แกรนด์แคนยอนเลย ที่นี่จะมีแม่น้ำไหลผ่านเข้ามาและนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวสถานที่นี่ได้

ในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปเที่ยวที่ เกาะไม้ท่อน ที่เป็นเกาะที่มีความสวยงามและยังน่าไปเที่ยวพักผ่อนมาก ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่าน สามารถกลับไปอ่านได้ที่ คลิก สถานที่ท่องเที่ยวเกาะไม้ท่อน เอาหละเตรียมตัวเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อย พร้อมแล้วไปเที่ยวกันได้เลย

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

สามพันโบก

สามพันโบก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

สถานที่ท่องเที่ยวสามพันโบก

สถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามมากและที่แตกต่างจากที่อื่นๆเพราะอะไรละ? ที่เที่ยวอย่างสามพันโบกนั่นจะมีวิวและแม่น้ำไหลผ่าน ที่แปลกคือความสวยงามที่อยู่คู่กับความแห้งแล้ง

ที่นี่จะมีแต่หินและน้ำกับบรรยากาศที่สวยงาม สถานที่นี่จะเป็นลักษณะของหินหรือแก่งหินที่อยู่ในแม่น้ำโขง แต่ก่อนที่น้ำยังเยอะอยู่หินพวกนี้จะอยู่ใต้แม่น้ำ

และนักท่องเที่ยวท่านใดที่เคยไปนั่นจะเห็นได้ว่าหินต่างๆที่มีรูและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เป็นเพราะว่าหินถูกน้ำที่เป็นแรงน้ำวนที่คอยกัดเซาะหินไปเรื่อยๆ

และว่ากันว่าสิ่งที่เกิดจากน้ำกัดเซาะนั่นทำให้มีบ่อน้ำมากมายหลายที่และหลายลักษณะมากกว่า 3 พันกว่าที่ แต่ก่อนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือที่จะดูและเช็คกันก่อนนะครับ

อย่างในช่วงนี่ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ อาจจะทำให้น้ำขึ้นและเหล่าหินที่เคยพรุดขึ้นมาจะกลับไปอยู่ใต้แม่น้ำโขงเช่นเคย แต่ในช่วงหน้าร้อนนั่นสามารถเดินทางไปได้เลย

ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาต่างเรียกที่แห่งนี้ว่า แกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำโขง และในช่วงไหนละถึงสามารถเดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้ได้?

ชาวบ้ที่นั้นแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมแกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขงนี่ในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนพฤษภาคม และหลังจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะกลับสู่ธรรมชาติใต้แม่น้ำเช่นเคย

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

สามพันโบก

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

การเดินทางมาที่สามพันโบก

สามพันโบกสถานที่ท่องเที่ยวนี่จะอยู่ที่จังหวัด อุบลราชธานี ในอำเภอ โพธิ์ไทร นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยใช้รถส่วนตัวสามารถขับตามเส้นทางหลวง 2050 เส้นนี่จะผ่านทางอำเภอ ตระการพืชผล

และจะพาท่านไปถึงที่อำเภอโพธิ์ไทร ระยะทางนั้นจากตัวเมืองจะอยู่ที่ 1 ร้อยกิโลเมตรไม่เกินนี่ พอถึงแล้วให้เดินทางไปต่อที่บ้านสองคอนให้ทุกท่านขับเข้าไปที่หมู่บ้านระยะทางอีก 3 กิโลเมตร

บทความโดย แทงบอล