อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ หลังที่เราได้พาทุกท่านไปเที่ยวกันมานั้น ไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวกันกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์กันสักเท่าไหร่ อย่างในตอนที่แล้วนั้นเราได้ไปท่องเที่ยวที่ อำเภอเขาค้อ กัน

ที่เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากที่หนึ่งในประเทศไทย น่าไปและบรรยากาศที่ดีมากๆ มีธรรมชาติที่สวยงามและทะเลหมอก ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่าน สามารถกลับไปอ่านได้ที่ คลิก สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศทางประวัติศาสตร์กัน เตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกันเลย

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

เรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์

สถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้นั้นเป็นอุทยานที่มีประวัติศาสตร์มากมาย อุทยานแห่งนี้นั้นจะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน ตำบลหนองแก และที่ทุกท่านเคยเห็นกันและคุ้นตามากที่สุดก็น่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์

ที่จะมีพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในอดีตด้วยกัน 7 พระองค์ และเรื่องที่ท่านนั้นไม่ค่อยจะรู้กันก็คือเรื่องการทุจริตในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ที่ในตอนนั้น พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร

ได้มีการถูกเรียกร้องและถูกวิจารณ์อย่างมาก ที่มีการทุจริตอยู่หลายขึ้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคทั้งเอกชนและจากหลายที่ด้วยกัน แต่สถานที่ท่องเที่ยวนี้นั้นก็ถูกสร้างเสร็จในปัจจุบัน เผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้ว่ารูปปั้นแต่ละรูปคือกษัตริย์องค์ไหนบ้าง

องค์ที่ 1 สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหง ผู้คิดค้นและสร้างภาษาไทยขึ้นมา องค์ที่ 2 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวร เป็นกษัตริย์ที่ทุกท่านรู้จักกันดีในการกู้เอกราช องค์ที่ 3 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์

เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถในการเชื่อมสัมพันธไมตรี องค์ที่ 4 สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือที่คนไทยเรียกกันว่า พระเจ้าตาก และพระนามเดิมของพระองค์ก็คือ สิน

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

อุทยานราชภักดิ์

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫

องค์ที่ 5 รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรี องค์ที่ 6 รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ที่มีความสามารถด้านโบราณคดี วรรณคดี

องค์ที่ 7 รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ประกาศเลิกทาส ที่สถานที่ท่องเที่ยวนี้นั้นมีความสำคัญมากทางทหารใช้เป็นที่จัดพิธีสำคัญและต้อนรับบุคคลสำคัญ

ที่มีพื้นมากกว่า 70 ไร่ แต่คนไทยและนักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้ จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องที่จัดแสดงนิทรรศการทางประวัคิศาสตร์หลายๆด้าน

ส่วนมากนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยและผลงานต่างๆที่มีผลกับประวัติศาสตร์ไทยนั้นเอง ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้นั้นน่าไปเยี่ยมชมและได้ความรู้อีกต่างหาก

บทความโดย รูเล็ตออนไลน์

🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫 🛫