Haew Narok Waterfall

Haew Narok Waterfall – น้ำตกเหวนรก ความแตกต่างของน้ำตกเหวนรกไม่ได้เป็นเพียงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้น แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยอีกด้วย ทุกวันนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่อุทยานแห่งชาติเพื่อชมทัศนียภาพอันน่าทึ่งของลำธารสีขาวอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของลำธารหลายสายไหลลงมากระทบฐานด้วยความลาดชัน 90 องศาส่งผลให้มีเสียงสะท้อนสูงและ สาดกระจายไปทั่วบริเวณ

Haew Narok Waterfall – น้ำตกเหวนรก ความแตกต่างของน้ำตกเหวนรกไม่ได้เป็นเพียงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้น แต่ก็เป็นพื้น

สถาปัตยกรรมจีน โปรตุเกส

Haew Narok Waterfall อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

น้ำตกเหวนรกตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นเส้นทางไปจังหวัดปราจีนบุรี เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด ในภาคกลาง ทำเลที่ตั้งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสู่คลองสมอปูนและลำธารหลายสาย ลำธารเหล่านั้นมารวมกันเป็นน้ำตกเหวนรกที่ไหลมาจากหน้าผาในแนวดิ่งประมาณ 90 องศา น้ำตกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นแรกสูง 60 เมตร ไหลลงสู่ชั้นที่ 2 และชั้นที่สาม มีความสูงรวมกว่า 100 เมตร น้ำไหลลงสู่แอ่งที่ค้ำยันด้วยหน้าผารูปตัววีสูงตระหง่าน ภูเขาสูงและชันบวกกับปริมาณน้ำที่มากมายทำให้เกิดเสียงคำรามที่ก้องไปทั่วเทือกเขา และยังสร้างหมอกที่กระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้สถานที่ดูลึกลับน่าเกรงขาม เพื่อให้ประชาชนได้กำหนดสถานที่คือ “น้ำตกเหวนรก” ซึ่งหมายถึง น้ำตกเหวนรก  

 น้ำตกชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 50 เมตร ระดับที่สองสูงกว่าระดับแรก อันที่จริงมีเส้นทางเดินป่าของอุทยานแห่งชาติให้ไปถึงอีกด้านหนึ่งของหน้าผาเพื่อชมความงามของน้ำตกชั้นที่สองและชั้นที่สาม อย่างไรก็ตามสถานที่ดังกล่าวถูกจำกัดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ เนื่องจากเป็นเส้นทางไปยังป่าดิบชื้นที่มีสัตว์ป่านานาชนิดหาอาหาร ใครก็ตามที่ประสงค์จะเข้าพื้นที่ต้องยื่นข้อกำหนดต่อที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และเพื่อความปลอดภัยของเส้นทาง เจ้าหน้าที่จะนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยว   

เรียกว่าช่วงที่ดีที่สุดที่จะชมทัศนียภาพที่สวยงามของน้ำตกโดยเฉพาะชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 คือระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม เนื่องจากเป็นฤดูฝน หยดน้ำจากหน้าผาทำให้เกิดละอองหมอกปกคลุมทั่วบริเวณ โดยเฉพาะเวลา 10.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่แสงแดดจะสะท้อนฝนของฤดูใบไม้ร่วง ส่งผลให้ฤดูใบไม้ร่วงเป็นสีรุ้ง

ข้อควรรู้ก่อนไปน้ำตกเหวนรก

– เปิดทุกวัน 8.00 น. – 17.00 น. 

– หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับฉากน้ำตกชั้นสองและสาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเพื่อแนะนำทัวร์ตามความปลอดภัย

– ช่วงที่ดีที่สุดที่จะ ชมน้ำตกเหวนรกชั้นที่ 2 และ 3 คือระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยเฉพาะเวลา10.00 น . ตำแหน่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามของแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำ

สนับสนุนโดย : ufabet

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *