Mae Wang National Park

Mae Wang National Park อุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นที่นิยมสำหรับแกรนแคนยอน เช่น การก่อตัวของเนินเขา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 45 กม. ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2552 ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบเขาประมาณ 120 ตารางกิโลเมตรตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไปทางทิศใต้และอุทยานแห่งชาติออบขันทางทิศเหนือ ความสูงของภูเขาอยู่ระหว่าง 400 ถึง 1,909 เมตร จุดที่สูงที่สุดในอุทยานคือ ดอยผาตั้ง ที่ความสูง 1,909 ม.

ฤดูแล้งในพื้นที่คือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนคือมิถุนายนถึงพฤศจิกายน และฤดูหนาวที่หนาวเย็นคือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ แม้ว่าอุทยานจะมีอากาศที่เย็นกว่าตลอดทั้งปี แต่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก

ป่าดิบเขาของอุทยานประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรัง อุทยานเป็นแหล่งน้ำหลักของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่วัง และน้ำแม่ตึน ทุกสาขาของแม่น้ำปิง (แม่ปิง)

แม้จะค่อนข้างใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 45 กม. แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 15 นาทีจึงจะถึงอุทยาน เนื่องจากทางแคบและแคบ สามารถเดินทางมาที่สวนสาธารณะด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์

Mae Wang National Park อุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นที่นิยมสำหรับแกรนแคนยอน เช่น การก่อตัวของเนินเขา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่
Pha Cho in Located in Mae Wang National Park, Chiang Mai

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Surin Islands

Mae Wang National Park สถานที่ท่องเที่ยวแม่วาง

  • ผาช่อ

ผาช่อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติแม่วาง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 50 กม. เป็นจุดชมวิวหน้าผาสูงเด่นสูง 30 เมตร หน้าผาเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายแสนปีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำปิง การยกตัวของแผ่นเปลือกโลกแผ่นใดแผ่นหนึ่งของโลก ลมและฝน ลักษณะที่ปรากฏของหน้าผาบนเนินเขานั้นคล้ายกับการก่อตัวในแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา

ค่าเข้าชมและเวลาเปิดทำการ

ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เปิดให้บริการ 08:30-16:30 น. ทุกวันตลอดทั้งปี

บทความโดย : แทงบอลออนไลน์