Mae Wang National Park

Mae Wang National Park อุทยานแห่งชาติแม่วางเป็นที่นิยมสำหรับแกรนแคนยอน เช่น การก่อตัวของเนินเขา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 45 กม. ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2552 ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบเขาประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร

ตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไปทางทิศใต้และอุทยานแห่งชาติออบขันทางทิศเหนือ ความสูงของภูเขาอยู่ระหว่าง 400 ถึง 1,909 เมตร จุดที่สูงที่สุดในอุทยานคือ ดอยผาตั้ง ที่ความสูง 1,909 ม.

Mae Wang National Park อุทยานแห่งชาติแม่วางเป็นที่นิยมสำหรับแกรนแคนยอน เช่น การก่อตัวของเนินเขา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทาง

Wat Chaiwatthanaram วัดไชยวัฒนาราม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mae Wang National Park อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ฤดูแล้งในพื้นที่คือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนคือมิถุนายนถึงพฤศจิกายน และฤดูหนาวที่หนาวเย็นคือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ แม้ว่าอุทยานจะมีอากาศที่เย็นกว่าตลอดทั้งปี แต่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก ป่าดิบเขาของอุทยานประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรัง อุทยานเป็นแหล่งน้ำหลักของแม่น้ำสามสาย ได้แก่ น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่วัง และน้ำแม่เทิน ทุกสาขาของแม่น้ำปิง (แม่ปิง)

สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อ้างว่าอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วาง โดยเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของอุทยาน เช่น น้ำตกแม่วางที่มีหลายแห่ง โครงการหลวงขุนวัง แม่น้ำแม่วาง และเส้นทางหลายเส้นทาง ภายในอุทยานมีน้ำตกเพียงแห่งเดียวคือน้ำตกม่านฟ้าซึ่งเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างไม่สำคัญเมื่อเทียบกับน้ำตกหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง น้ำตกเล็กๆ อีกสองสามแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของอุทยาน ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ผาช่อ – ผาช่อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติแม่วาง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 50 กม. เป็นจุดชมวิวหน้าผาสูงเด่นสูง 30 เมตร หน้าผาเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายแสนปีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำปิง การยกตัวของแผ่นเปลือกโลกแผ่นใดแผ่นหนึ่งของโลก ลมและฝน ลักษณะที่ปรากฏของหน้าผาบนเนินเขานั้นคล้ายกับการก่อตัวในแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา หน้าผาอยู่ห่างจากที่จอดรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผาช่อประมาณ 400 เมตร ไม่มีร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงกับผาช่อ แต่มีร้านกาแฟขายน้ำอัดลม

นอกจากการไปเที่ยวผาช่อแล้ว อุทยานแห่งชาติแม่วางก็ไม่มีอะไรแนะนำ คำแนะนำของเราคือการรวมการเดินทางไปหน้าผาผาช่อกับการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อยู่ใกล้เคียง เยี่ยมชมน้ำตกแม่ยะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในอุทยาน บริษัททัวร์หลายแห่งให้บริการนำเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติแม่วาง แต่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เสนอให้ไปเยี่ยมชมอยู่นอกอุทยาน 

สนับสนุนโดย : แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *