Mae Wong National Park

Mae Wong National Park อุทยานแห่งชาติแม่วงษ์ครอบคลุมพื้นที่ 894 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งอยู่ในทิวเขาดอว์น่าเรนจ์ทางตะวันตกของประเทศไทยในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งนี้มีลักษณะขรุขระและเป็นเนินเขา โดยมียอดเขาสูงสุดเขาโมโกจูที่ความสูง 1,964 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Mae Wong National Park อุทยานแห่งชาติแม่วงษ์ครอบคลุมพื้นที่ 894 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งอยู่ในทิวเขาดอว์น่าเรนจ์ทางตะวัน

Phra Phuttha Maha Thammaracha พระพุทธมหาธรรมราชา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mae Wong National Park อุทยานแห่งชาติแม่วงษ์

ป่าของอุทยานแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของป่าต่อเนื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Western Forest Complex ประมาณ 18,730 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ 19 แห่งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองลานทางทิศเหนือ อุทยานแห่งชาติอุ้มผางทางทิศตะวันออก และอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งทางทิศใต้

ฤดูฝนในอุทยานคือมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นกว่าคือเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน (ร้อน) คือมีนาคมถึงพฤษภาคม พื้นที่คุ้มครองโดยรอบทั้งหมด รวมทั้งแม่วงก์เป็นที่รู้จักว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจ เช่น เสือช้าง กระทิงวัว กระทิงและอื่นๆ จำนวนประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์อาจไม่ใหญ่เท่ากับห้วยขาแข้งหรือทุ่งใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปทางใต้ แต่กล้องดักพบว่ายังมีเสือโคร่งอยู่ในพื้นที่ การสำรวจกล้องโดย DNP ในปี 2011 จับภาพเสือเก้าตัว

ยอดเขาโมโกจู – ห่างจากสำนักงานใหญ่ 38 กม. เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานที่ 1,964 เมตร สามารถขึ้นไปบนยอดเขาได้ด้วยการเดินป่าไปกลับ 5 วันพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ตลอดเวลาหน้า Facebook แจ้งเมื่อเป็นไปได้ สามารถถามคำถามเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ราคาไกด์นำเที่ยวกลุ่มละ 13,500 บาท ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบในการซื้ออาหาร/น้ำให้เพียงพอสำหรับตนเองและพนักงาน และมีอุปกรณ์ครบครัน เช่น เต็นท์ ถุงนอน ผ้ากันฝน ชาวบ้านสามารถจ้างให้ขนอุปกรณ์ได้วันละ 550 บาท (ไม่รวมอาหาร/น้ำ) พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้เห็นทะเลหมอกจากด้านบนของยอดเขา เนินเขาด้านล่างปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม

น้ำตกแม่กระสา – เกิดจากลำธารจากเทือกเขาถนนธงชัย มี 9 ชั้น อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 18 กม. บนเส้นทางเดียวกับยอดเขาโมโกจู และต้องมีไกด์นำเที่ยว

น้ำตกแม่จี – น้ำตกอีกแห่งตามเส้นทางเดียวกันไปยังเขาโมโกจู มีน้ำตาหนึ่งหยดสูงกว่า 200 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาโมโกจูและต้องใช้เวลาเดินป่าหลายวันกว่าจะถึง

น้ำตกแม่เรวา – น้ำตกห้าชั้นที่มีแอ่งน้ำลึก อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 21 กม. บนเส้นทางเดียวกันกับยอดเขาโมโกจู ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาโมโกจูและต้องใช้เวลาเดินป่าหลายวันกว่าจะถึง

สนับสนุนโดย : ufabet.com