Royal Agricultural Station Pangda

Royal Agricultural Station Pangda สถานีเกษตรหลวงพังดา การเดินทางไปสะเมิง อำเภอที่น่ารักในเชียงใหม่จะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ไปที่สถานีเกษตรหลวงพังดา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งที่คล้ายกับอัญมณีที่ซ่อนภูมิปัญญาทางการเกษตร ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยฟาร์มสาธิตและเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้อันทรงคุณค่าแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวนาและประชาชนทั่วไป

Royal Agricultural Station Pangda สถานีเกษตรหลวงพังดา การเดินทางไปสะเมิง อำเภอที่น่ารักในเชียงใหม่จะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ไป

Phlio Waterfall

Royal Agricultural Station Pangda สถานีเกษตรหลวงพังดา

สถานีเกษตรหลวงพังดาเป็นโครงการหลวงอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของภูเขาและต้นไม้นานาชนิดที่เหมาะแก่การพักผ่อนและพักผ่อนอย่างแท้จริง พื้นที่กว้างใหญ่ของโครงการครอบคลุมฟาร์มสาธิตผักและผลไม้อุณหภูมิต่ำมากมาย หม่อน องุ่นไร้เมล็ด เสาวรส แก้วมังกร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชผักสีเขียวและสมุนไพรอื่นๆ เช่น ดอกกุ้ยช่าย กุ้ยช่ายขาว ถั่วฝรั่งเศส พริกไทย อาติโช๊ค หน่อไม้ฝรั่ง ให้คุณได้ชมและศึกษาภาคสนาม  

สถานีเกษตรหลวงปังดาหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า โครงการหลวงปังดา เป็นหนึ่งในสี่สถานีเกษตรภายใต้การบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง สถานีนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการขยายพันธุ์พืชให้กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นฐานสาธิตสำหรับนักศึกษาและนักวิจัย นอกจากนี้ สถานีส่งเสริมให้ท้องถิ่นใช้ประสิทธิภาพของที่ดินตามหลักปรัชญาการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในการตั้งสถานีเกษตรหลวง มูลนิธิโครงการหลวงจำเป็นต้องหาทำเลที่เหมาะสมและมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับสาธิตการเพาะพันธุ์พืชอุณหภูมิ และในปี พ.ศ. 2522 มูลนิธิฯ ได้เลือกที่ดินแปลงหนึ่งเป็นสถานีเพาะปลูกข้าวและเมล็ดพืชฤดูหนาวในสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีเกษตรกรรมแห่งใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2534 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการ และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีเกษตรหลวงพังดาพร้อมกับ ฯพณฯ นาธาน อดีตประธานาธิบดีสิงคโปร์และพระสวามี ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นครั้งที่สามที่เจ้าหญิงเสด็จผ่านสถานที่ดังกล่าว 

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังแนะนำและส่งเสริมงานหัตถกรรมให้ชาวบ้านทำเป็นงานนอกเวลานอกเหนือจากงานเกษตรกรรม เช่น การทอผ้า กระเป๋าผ้าทำมือ ผ้ากันเปื้อน กอไม้ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น

บทความโดย : คาสิโนออนไลน์เว็บตรง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *