The Bhubing Palace or Winter Palace

The Bhubing Palace or Winter Palace พระตำหนักภู พิงค์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประทับของราชวงศ์ในฤดูหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซึ่งพระราชวงศ์จะประทับอยู่ในระหว่างการเสด็จเยือนตามฤดูกาลของผู้คนในภาคเหนือของประเทศไทย

วังแห่งนี้ยังเป็นเกสเฮาส์สำหรับแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอีกด้วย ในอดีต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินรับเสด็จฯ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร วังภูพิงค์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2504 การก่อสร้างเริ่มแรกโดยมีเพียงอาคารที่ประทับของราชวงศ์และเกสต์เฮาส์เท่านั้น อาคารอื่นๆ ถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมในภายหลัง

The Bhubing Palace or Winter Palace พระตำหนักภู พิงค์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประทับของราชวงศ์ในฤดูหนาว

Koh Muk

The Bhubing Palace or Winter Palace พระตำหนักภู พิงค์

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์สร้างขึ้นในลักษณะสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือเรียกว่าเรือนหมู่ (กลุ่มบ้าน) อาคารตั้งอยู่บนไม้ค้ำถ่อ ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ในขณะที่ชั้นล่างเป็นที่ประทับของราชวงศ์

ผังแม่บทอาคารได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะที่หม่อมราชวงศ์ มิตรราญ เกษมศรีเป็นผู้ออกแบบ

การก่อสร้างพระราชวังดำเนินการโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้การดูแลของเจ้าชายสมัยเฉลิมกฤทคาร โดยมีหม่อมหม่อมราชวงศ์ มิตรรัณย์ เกษมศรี และนายประดิษฐ์ ยุวปุกกะ เป็นผู้ดำเนินการ พลเอก หลวงกัมปนาท แสนยากร องคมนตรี ได้รับมอบหมายให้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2504 เวลา 10.49 น. การก่อสร้างใช้เวลา 5 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ พระราชาคณะแรกที่ประทับอยู่ที่พระราชวังคือ พระเจ้าเฟเดอริคที่เก้า และสมเด็จพระราชินีอิงกริดแห่งเดนมาร์ก ในการเสด็จเยือนประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2505

พระตำหนักสิริทรงนครพิงค์เรียกกันทั่วไปว่า “พระตำหนักยูคา” สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระราชินีที่ประสงค์จะศึกษาการใช้ไม้ยูคาลิปตัสในการก่อสร้างอาคาร เป็นกระท่อมไม้ซุงที่สร้างโดยบริษัทวิศวกรรมการทหารจากกองพลที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิกคุณกิตติ คุปต์วินิจ ผู้ดูแลงานก่อสร้างที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2534 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี ซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 1992

พระตำหนักพยัคฆ์สาธิตเป็นกระท่อมไม้อีกหลังที่สร้างด้วยไม้ยูคาลิปตัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสร้างให้เป็นที่ประทับตามฤดูกาลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ภายใต้การดูแลของ คุณกิตติ คุปต์วินิจ สถาปนิกและผู้ออกแบบอาคาร

พระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณเป็นอาคารสองชั้น มีชั้นใต้ดิน ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานของภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ ไปพร้อมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นครั้งคราว ออกแบบโดย หม่อมราชวงศ์ มิตรราญ เกษมศรี

บทความโดย : แทงบอล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *