The Golden Teak Museum

The Golden Teak Museum พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ตั้งอยู่ที่บริเวณเดิมของบริษัท Danish East Asiatic (EAC) บริษัทนี้กำลังตัดไม้สักในจังหวัดแพร่ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองตั้งอยู่บริเวณวัดเทวาราชกุญชรวรวิหารในเขตดุสิตสูงตระหง่านและสง่างามบนเสาไม้สักขนาดใหญ่ 59 ต้น

ที่มีอายุเกือบ 500 ปี เดิมชื่อบ้านแก้วในจังหวัดแพร่ ต่อมาได้ย้ายบ้านไม้สักไปยังปทุมธานีและบริจาคให้กับวัดโดยอดีตวุฒิสภาอุกฤษฎ์มงคลนาวินก่อนที่จะถูกแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาและการสอนทางศีลธรรม

The Golden Teak Museum พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ตั้งอยู่ที่บริเวณเดิมของบริษัท Danish East Asiatic (EAC) บริษัทนี้กำลังตัดไม้สักในจังหวัดแพร่

Khao Phra Tamnak

The Golden Teak Museum พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง

เมื่อก้าวเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ผู้เข้าชมจะได้รับการต้อนรับทันทีด้วยนิทรรศการ ตั้งแต่บ้านแก้วไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง มีการจัดแสดงเขียงไม้ซึ่งมีคำอธิบายที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญควบคู่ไปกับวงแหวนไม้สัก บนชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองเป็นพระพุทธรูปยืน ปางหยุดน้ำทะเล

ย้อนไปถึงสมัยอยุธยา ตลอดจนพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนหนึ่งซึ่งสมาชิกในราชวงศ์บางท่านนำมาถวายวัด ด้านซ้ายมือเป็นห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป พระธาตุรายล้อมไปด้วยรูปปั้นไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าจริงของพระสงฆ์ไทยที่เคารพนับถืออย่างสูง

รวมทั้งหลวงปู่ทวดซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดด้วยการเหยียบบนพระธาตุ ชีวประวัติของพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็อยู่ในห้องนี้เช่นกัน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวงแหวนต้นไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดอายุไม้สักของพิพิธภัณฑ์ตามวงแหวนของต้นไม้ การศึกษาได้รวบรวมตัวอย่างจากเสาไม้สัก 15 ต้นจาก 59 เสาที่เป็นโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์และผ่านการวิเคราะห์วงแหวนการเจริญเติบโตและการนัดหมายด้วยเรดิโอคาร์บอน ศูนย์สรุปว่าไม้สักที่ใช้ก่อสร้างนั้นมีอายุประมาณ 479 ปี

นิทรรศการพระพุทธศาสนาและวัดเทวราชกุญชร เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประวัติและการบูรณะวัดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงในพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นสักและวงแหวนที่กำลังเติบโต ตลอดจนพุทธศาสนาในประเทศไทยและศีลธรรมของไทย

สนับสนุนโดย : ufa168

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *