Wat Chaiwatthanaram วัดไชยวัฒนาราม

Wat Chaiwatthanaram วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดพุทธที่โดดเด่นในการออกแบบจากวัดอื่นในอยุธยา ประกาศให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และอยู่ภายใต้การอนุรักษ์ของกรมศิลปากรมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ วัดไชยวัฒนารามยังเป็นหนึ่งในซากโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ UNESCO รับรองให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ปัจจุบันอารามโบราณได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อชมความงามอันยิ่งใหญ่ ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันน่าทึ่งแห่งนี้ จุดที่ไม่ควรพลาดอย่างแท้จริงในอยุธยา

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งเด่นเป็นสง่าทางฝั่งตะวันตกของเมืองอยุธยา กว้าง 160 เมตร ยาว 310 เมตร อารามหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นอุดมการณ์ในการสร้างวัดมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งความเชื่อตามเหตุการณ์ในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าคือ “พระสิทธัตถะพระโคตมโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ำนิรัญชนา

ทรงตรัสพระธยานะให้ตรัสรู้ต่อไป” ประดิษฐานพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปองค์กลางของวัดที่นี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระประธานภายในอุโบสถของวัดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นเจตคติของเหตุการณ์สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา คือ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wat Chaiwatthanaram วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดพุทธที่โดดเด่นในการออกแบบจากวัดอื่นในอยุธยา ประกาศให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Doi Phu Kha National Park

Wat Chaiwatthanaram วัดไชยวัฒนาราม ประวัติวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฝั่งตะวันตกนอกเมือง

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. 2630 เดิมที่ตั้งของวัดเป็นที่ประทับของพระมารดาของพระเจ้าปราสาททองที่สิ้นพระชนม์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ต่อมาเมื่อพระเจ้าปราสาททองเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงสร้างวัดไชยวัฒนารามเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่พระมารดา

อย่างไรก็ตาม กรมหลวงดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่าวัดนี้อาจจะก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นความทรงจำแห่งชัยชนะของอาณาจักรเขมรเช่นกัน เนื่องจากลักษณะของสถาปัตยกรรมที่วัดนั้นทำให้นึกถึงโครงสร้างในนครวัดเพียงบางส่วน

วัดไชยวัฒนารามถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังสมัยพระเจ้าปราสาททอง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดเมรุสำหรับราชวงศ์ต่างๆ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

หรือ มหาธรรมราชา อีกทั้งเป็นหลุมฝังศพของปรมาจารย์ในสมัยอยุธยา กรมพระราชวัง บวรสถานมงคล หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า ‘เจ้าฟ้ากุ้ง’ (เจ้าชายกุง) พระราชโอรสในพระเจ้าบรมโกศน และกรมหลวงอภัยจิต มเหสีด้วย

วัดไชยวัฒนารามมีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบเก่า โดยมีเจดีย์หลักและเจดีย์ดาวเทียมอยู่สี่มุม ซึ่งทั้งหมดอยู่บนแท่นเดียวกัน พระสถูปใหญ่สืบทอดการออกแบบการก่อสร้างในตอนต้นของอาณาจักรอยุธยา อย่างไรก็ตามวัดที่วัดไชยวัฒนารามมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยเฉลียงที่กว้างขวาง

สันนิษฐานว่าบนยอดเจดีย์หลักอาจประดิษฐานด้วยเจดีย์ย่อส่วนที่เรียกว่า “จุฬามณีเจดีย์” บนยอดเขาสุเมรุ แกลเลอรี่ล้อมรอบเจดีย์หลักซึ่งเดิมมีหลังคามุงด้วยหลังคา ที่เรียกว่ารั้วศักดิ์สิทธิ์ ภายในห้องมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวนถึง 120 องค์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยลงรักปิดทอง ยิ่งกว่านั้นเจดีย์ดาวเทียมตั้งอยู่ทั้งแปดทิศซึ่งแต่ละองค์เก็บพระพุทธรูปไว้

โครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของวัดที่นี่คือ “พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ” แบบก่อสร้างแบบขอมใจกลางพระอุโบสถที่เป็นโครงสร้างหลักของวัดไชยวัฒนาราม ออกแบบให้แข็งแรงพร้อมหน้าจั่วสี่หน้าบนแท่นสี่เหลี่ยมที่มีปลายจั่วสี่ด้าน สี่มุมเป็นเจดีย์ ส่วนยอดพระเจดีย์มี 7 ชั้น โดยมีดอกบัวตูมอยู่บนยอดแหลมคล้ายกับการออกแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้น

บทความโดย : แทงบอลออนไลน์