Wat Lokaya Sutha

Wat Lokaya Sutha วัดโลกยสุธา อยุธยา (หรือที่เขียนว่าวัดโลกยสุธาราม) ไม่ใช่หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอยุธยา แต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจในการเยี่ยมชม และต้องขอบคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของวัด นั่นคือพระพุทธไสยาสน์ขนาดยักษ์ ที่ความสูง 42 เมตรและสูง 8 เมตร รูปปั้นนี้ตั้งตระหง่านอยู่เหนือบรรดาผู้ศรัทธาที่มาที่นี่เพื่อถวายเครื่องบูชา

Wat Lokaya Sutha วัดโลกยสุธา อยุธยา (หรือที่เขียนว่าวัดโลกยสุธาราม) ไม่ใช่หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอยุธยา

Doi Mae Salong

Wat Lokaya Sutha วัดโลกยสุธา

พระพุทธไสยาสน์ มีชื่อภาษาไทยว่า “พระพุทธไสยาสน์” เป็นภาพพระพุทธเจ้าขณะเสด็จปรินิพพาน พระเศียรวางอยู่บนดอกบัว ส่วนปลายอีกด้านของร่างกาย ขาและเท้าเหลื่อมกัน นี่คือท่าเดียวกับที่ใช้สำหรับพระนอนที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยที่วัดโพธิ์ในกรุงเทพฯ ต่างจากรูปปั้นที่วัดโพธิ์

โครงสร้างหลักของวัดอยู่ในแนวเดียวกันบนแกนตะวันออก-ตะวันตก ที่ศูนย์กลางของวัดมีเจดีย์กลางและพระอุโบสถตั้งอยู่บนลานที่ล้อมรอบด้วยแกลเลอรี่ ที่มุมทั้งสี่ของลานแต่ละมุมมีเจดีย์ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงฐานเท่านั้น ทางทิศตะวันตกของลานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ไปทางทิศตะวันออกของหอประชุมสามแห่ง

พระพุทธรูปที่วัดโลกยสุธาถูกเปิดออกและเปิดเผยต่อองค์ประกอบต่างๆ งานบูรณะครั้งใหญ่เสร็จสิ้นบนรูปปั้นอิฐและปูนปลาสเตอร์ในปี 1950 กรมศิลปากรได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสำอางบางส่วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 เมื่อน้ำท่วมในปีนั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานบางแห่งที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ชาวไทยพุทธเยี่ยมชมวัดโลกยสุธาและพระพุทธไสยาสน์เพื่อทำบุญด้วยดอกไม้และเครื่องหอมถวาย บนแท่นบูชาเล็กๆ หน้าองค์พระมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ปางไสยาสน์องค์เดียวกันนี้ปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวเล็กๆ ที่เหล่าสาวกใส่บาตร แม้ว่าวันที่แน่นอนของการก่อสร้างวัดโลกยสุธายังไม่ชัดเจนนัก

แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าวัดนี้มีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้นในศตวรรษที่ 14 คิดว่าวัดถูกทำลายเมื่ออยุธยาถูกกองทัพพม่ารุกรานในปี พ.ศ. 2310 แผนผังเดิมของวัดนี้ยากจะสังเกตได้เมื่อมาเยือนที่นี่ พระนอนน่าจะตั้งอยู่ในวิหาร (หอประชุม) ที่มีลานด้านหลังที่มีเจดีย์และปรางค์กลาง ปัจจุบันปรางค์อิฐแดงยังมองเห็นได้เป็นฉากหลังของพระพุทธไสยาสน์

สนับสนุนโดย : สมัคร gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *