Wat Phanan Choeng วัดพนัญเชิง

Wat Phanan Choeng วัดพนัญเชิง ดื่มด่ำความงดงามของพระอารามหลวงชั้นสองวัดพนัญเชิงริมแม่น้ำป่าสักอยุธยา วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยามาเป็นเวลาหลายศตวรรษ วัดที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนาราชอาณาจักรอยุธยา

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปในพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่จะเป็นที่สักการะพระพุทธรูปขนาดยักษ์ที่ชาวบ้านรู้จัก “หลวงพ่อโต๊ะ” (หมายถึงพระใหญ่) หรือสามเปากงในภาษาจีน

พระพุทธรูปองค์สำคัญประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถอย่างวิจิตรงดงาม อีกทั้งศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากหรือ “ชูแซ่ใกล้” ที่เป็นที่สักการะของชาวไทยและชาวจีนอย่างล้นหลาม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wat Phanan Choeng วัดพนัญเชิง ดื่มด่ำความงดงามของพระอารามหลวงชั้นสองวัดพนัญเชิงริมแม่น้ำป่าสักอยุธยา วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่สำคัญ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Khao Lak – Lam Ru National Park

Wat Phanan Choeng วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา

วัดพนัญเชิง หรือวัดพนาเชิงวรวิหาร เดิมเป็นวัดของสยาม ก่อตั้งก่อนสมัยอาณาจักรอยุธยาโดยไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้สถาปนา อย่างไรก็ตาม ตามพงศาวดารภาคเหนือระบุว่า ‘พระเจ้าสายน้ำพอง’ เจ้าผู้ครองแคว้นนี้ก่อนสมัยอยุธยาเป็นผู้ก่อตั้งวัดและตั้งชื่อว่า ‘วัดเจ้าพระนางเชิง’

นอกจากนี้ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่หลวงประเสริฐอักษรนิติเขียนกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปปิดทองขนาดมหึมาที่เรียกว่า “พระเจ้าพะแนงเชิง” เมื่อ พ.ศ. 1324 ก่อนเวลาที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลา 26 ปี

ในรัชกาลที่ 4 หรือพระจอมเกล้าสยาม ทรงเปลี่ยนชื่อพระปรินิพพานเป็น “พระพุทธไตรรัตนนายก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดพนัญเชิงอยู่เสมอเป็นพระอารามหลวงภายใต้การอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันวัดเป็นชั้นที่ ๒ ของพระอารามหลวงชั้นตรี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดมหึมา “พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพ่อโต๊ะ) และพระพุทธรูปทองคำสององค์ในศิลปะสุโขทัยภายใน พระอุโบสถก็เช่นกัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่วัดและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ผู้เลื่อมใสทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเก็บรักษาและการฟื้นฟูที่ยอดเยี่ยมเป็นครั้งคราว

ปัจจุบัน วัดพนัญเชิง เป็นชั้นสองของพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อารามที่ซับซ้อนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น หลวงพ่อโต (พระใหญ่) หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก

พระปิดทององค์ใหญ่แบบอู่ทองตอนปลาย องค์สำคัญคือ พระพุทธเจ้าปางมารวิชัย หน้าตัก 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร ปูนปั้นพร้อมพระพุทธรูปปิดทองซึ่งรู้จักกันในท้องที่ “หลวงพ่อโต” หมายถึง พระพุทธองค์ขนาดยักษ์ที่รู้จักวัตถุสัญลักษณ์อันน่าเคารพนับถือของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักร

ตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่หลวงประเสริฐอักษรนิติ แต่ง บันทึกไว้ว่าพระพุทธรูปหล่อเมื่อ พ.ศ. 1325 หรือ 26 ปี หลังจากที่พระเจ้ารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนาราชวงศ์อู่ทองและสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ไม่น่าเชื่อว่าเมื่ออาณาจักรอยุธยากำลังจะล่มสลาย แสดงให้เห็นในประจักษ์พยานของกรุงศรีอยุธยาว่าพระใหญ่ภายในอุโบสถวัดพนัญเชิงมีน้ำตาไหลลงมาอย่างอัศจรรย์ใจ

หลวงพ่อโตหรืออย่างเป็นทางการพระพุทธไตรรัตนนายกเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่น่าเคารพนับถือมากที่สุดในหมู่ชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนรู้จักโมเดลนี้ว่า “สามเปากง” นอกจากนี้ มีผู้ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวจีนจำนวนมากมาที่วัดเพื่อสักการะพระพุทธบาท และทางวัดได้จัดกิจกรรมสำคัญๆ ปีละ 4 งาน

บทความโดย : แทงบอล