Wat Pho วัดโพธิ์

Wat Pho (Temple of the Reclining Buddha) วัดโพธิ์ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ที่ขยายชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ “ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ” หรือที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปคือ “ วัดโพธิ์ ”

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯเป็นวัดชั้นสูงสุดของราชวงศ์ชั้นหนึ่ง และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 อีกด้วย นอกจากนี้ยังอ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย จากการจารึกของวิทยาการต่างๆ ยูเนสโกประกาศให้เป็นความทรงจำของโลกในเอเชียแปซิฟิกในเดือนมีนาคม 2008 และ UNESCO ได้ลงทะเบียนจารึกของวัดประมาณ 1,440 ชิ้นเป็นความทรงจำสากลของโลกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2011

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Wat Pho (Temple of the Reclining Buddha) วัดโพธิ์ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ที่ขยายชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ “ วัดพระเชตุพนวิมล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pranburi Forest Park

Wat Pho วัดโพธิ์ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ

วัดโพธิ์เป็นเจดีย์ที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวน 99 องค์ และองค์ปฐมเจดีย์สี่องค์ ได้แก่ เจดีย์ตราประจำรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ตามลำดับ ในด้านการท่องเที่ยว ในปี 2549 วัดโพธิ์ได้รับการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอันดับที่ 24 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนั้นอยู่ที่ 8,155,000 คน

วัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ยังไม่มีหลักฐานการก่อสร้าง เดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” และได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยธนบุรี จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ บูรณะวัด รวมทั้งสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ พระระเบียง และพระวิหาร (พระอุโบสถ) พระอารามหลวงสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2344 และตั้งชื่อว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1

ตั้งแต่นั้นมา วัดได้รับการปรับปรุงใหม่ส่วนใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 และทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักตำราเรียนจำนวนมากบนหินอ่อนและติดตั้งไว้ในศาลาในวัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำต่อท้ายในข้อคือ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นชื่อวัดมาจนถึงปัจจุบัน วัดเคยใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระนโรดมแห่งกัมพูชาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการฉลองโดยพฤตินัยในกัมพูชาหลังจากนั้น

กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เป็นวัดที่สำคัญและเป็นพระราชประเพณีในการปรับปรุงวัดในทุกรัชกาล ยิ่งกว่านั้น วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยาม เพราะมีการรวบรวมศาสตร์ต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี และการแพทย์

ยักษ์ของวัดโพธิ์เป็นอีกโครงสร้างที่มีชื่อเสียงของวัด ตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูมณฑป พวกมันเป็นสีแดงและสีเขียวที่มีลักษณะคล้ายกับยักษ์ในมหากาพย์รามายณะ อย่างไรก็ตาม หลายคนเข้าใจผิดว่า อกัลมาโทไลต์ หรือ “ลานธาน” คนเฝ้าประตูที่ยืนอยู่หน้าทางเข้าวัดคือยักษ์วัดโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับยักษ์วัดโพธิ์และวัดแจ้ง (วัดอรุณ) ที่สร้างท่าเตียนในปัจจุบัน

วัดนี้ตั้งอยู่บนถนนสนามไชยและถนนมหาราชใกล้กับพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

บทความโดย : ufa168