Wat Ratchanatdaram วัดราชนัดดาราม

Wat Ratchanatdaram วัดราชนัดดาราม เป็นอารามชั้นยอดอีกแห่งของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ป้อมมหากาฬ ติดกับพระตำหนักมหาเชษฏะบดินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่รับแขกของรัฐ วัตถุเด่นของวัดราชนัดดาที่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตาใครก็ตามที่เดินทางมาตามถนนราชดำเนินคือ “ โลหะปราสาท” หรือปราสาทโลหะ

ที่สร้างขึ้นโดยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2389 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา ในขั้นต้น พระราชาทรงรับว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีปราสาทโลหะเพียงสองหลังที่จะสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยอดของปราสาทคือทองคำที่สร้างขึ้นโดยวิสาขอุบาสกอุบาสกของพระพุทธเจ้า ที่เมืองสรัสวดี

และอีกอันหนึ่งมีสายทองแดงสร้างในศรีลังกาเมื่อ 352 สมัยพุทธกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างปราสาทเหล็กขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองหลวงของอาณาจักรรัตนโกสินทร์แทนการสร้างเจดีย์เหมือนวัดอื่นๆ โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดารามถือเป็นปราสาทโลหะที่สามของโลก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Wat Ratchanatdaram วัดราชนัดดาราม เป็นอารามชั้นยอดอีกแห่งของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ป้อมมหากาฬ ติดกับพระตำหนัก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Khao Nang Phanthurat Forest Park

Wat Ratchanatdaram วัดราชนัดดาราม อารามชั้นยอดอีกแห่งของอาณาจักรรัตนโกสินทร์

วัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่สองของพระอารามหลวงชั้นตรีที่จัดตั้งขึ้นในช่วงต้นของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หลานสาวของพระองค์ พระเจ้าโสมนัสวัฒนาวที ซึ่งเป็นมเหสีพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญชาเจ้าพระยายมราช (บุญนาค ยมราช) ออกแบบแปลนอาคารและดูแลการก่อสร้างอุโบสถ (พระอุโบสถ) วิหาร (โบสถ์) และศาลาการปริญญ์ (พระธรรมเทศนา) และเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ได้ออกแบบและควบคุมอาคาร “โลหะปราสาท”

และพระยามหาโยธาได้สร้างห้องขังของพระสงฆ์รวมทั้งกำแพงและเขื่อนรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันวัดเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอย่างทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ กรุงเทพฯที่นักเดินทางทุกท่านไม่ควรพลาด

พระที่นั่งมหาเชษฐาบดินทร เป็นลานกว้างที่มีศาลาที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และยังเป็นสถานที่จัดพระราชทานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 (เดิมมีพระนามว่า อนุสาวรีย์สร้างเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

การเดินทางไปยัง วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดารามวรวิหาร เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปวัดได้ด้วยการขึ้นแท็กซี่หรือตุ๊กตุ๊ก บริเวณวัดด้านซ้ายมือของป้อมมหากาฬ ข้างพระตำหนักมหาเชษฏะบดินทร์

บทความโดย : แทงบอล