Wat Suan Dok

Wat Suan Dok วัดสวนดอกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักเดินทางที่มาเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า “สวนดอกไม้” ชาวบ้านจึงเรียกวัดว่า “ วัดสวนดอก ” ซึ่งหมายถึงวัดสวนดอกไม้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเกี๋ยว ณ ธรรมิการาช รัชกาลที่ 6 จากเรือนมังรายแห่งอาณาจักรล้านนา

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Wat Suan Dok วัดสวนดอกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักเดินทางที่มาเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tham Pha Tha Phon

Wat Suan Dok ความสำคัญของวัดสวนดอก

บริเวณกว้างใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย คือ เจดีย์ลังกาสูง 48 เมตร ที่บูรณะและหุ้มด้วยทองจังโก้ (แผ่นทองเหลืองบาง ๆ ที่เคลือบและปิดทองเปลวซึ่งขึ้นชื่อในการปิดล้อมเจดีย์) เดิมเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยหรือดอกบัวตูม อย่างไรก็ตามมันก็ทรุดโทรม เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และได้ขึ้นทะเบียนเป็น “โบราณสถานแห่งชาติ” ด้วยเช่นกัน ในแต่ละวันมีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากมาที่วัดเพื่อบูชาเจดีย์ขนาดใหญ่แห่งนี้

ที่ต่อไปที่น่าสนใจภายในคอมเพล็กซ์คือ สุสาน ซึ่งเถ้าถ่านของเจ้าหญิงดารารัศมี สมาชิกราชวงศ์ล้านนา มเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ กลุ่มสุสานผู้ปกครองเชียงใหม่และสมาชิกในราชวงศ์ ครอบครัวล้านนา. นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์ที่ประดิษฐานขี้เถ้าของพระภิกษุล้านนาที่มีชื่อเสียง “ ครูบาศรีวิชัย ” ไว้ที่นี่ด้วย

ประวัติวัดสวนดอก

วัดสวนดอกสร้างขึ้นภายในบริเวณ “เวียงสวนดอก” ซึ่งเป็นสวนหลวงในสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1317 (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ “ชินนากะมาลีปกรณ์” โดยพระภิกษุสงฆ์ “รัตนปัญญาเถระ”) พญางู กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “พระอารามหลวง” โดยการอุทิศสวนหลวงที่เป็น เต็มไปด้วยต้นชอร์ (ภาษาไทยเรียกว่า พยอม) และตั้งชื่อว่า “สวนดอกไม้พยอม”

พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พำนักของ “พระมหาเถระสุมน” พระภิกษุผู้สถาปนานิกายเถรวาทในอาณาจักรล้านนา นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐาน “พระธาตุ” ที่ตนได้รับเชิญจากอาณาจักรสุโขทัยในปี พ.ศ. 1369 (อีกองค์หนึ่งกล่าวว่าประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ที่ “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)

ในสมัยราชวงศ์มังรายเป็นช่วงเวลารุ่งโรจน์ของวัดสวนดอก น่าเสียดายที่ภายหลังการสิ้นสุดของราชวงศ์มังรายและที่ดินถูกปกครองโดยพม่าทำให้เกิดความโกลาหล จึงทำให้วัดถูกทิ้งร้างให้พังทลาย อย่างไรก็ตาม บริเวณนี้ได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้ากาวิละ ราชวงศ์ทิพย์จักกะธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดต้น) หลังจากนั้นก็ได้รับการอนุรักษ์โดยราชวงศ์ภาคเหนือและชาวเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดสวนดอกมีการบูรณะอย่างน่าทึ่งถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือในปี พ.ศ. 2450 โดยเจ้าหญิงดารารัศมี มเหสีในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมขี้เถ้าของผู้ปกครองเชียงใหม่ผู้ล่วงลับไปแล้วและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวไปเก็บไว้ในที่เดียวกัน พื้นที่. หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการบูรณะโดยครูบาศรีวิชัย พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนา

เวลาทำการ

วัดสวนดอกเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างไรก็ตาม เวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพคือตอนเช้าโดยไม่มีเงา และสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมชมตลอดทั้งปีโดยไม่มีค่าเข้าชม

บทความโดย : gclub