Wat Yai Chai Mongkol วัดใหญ่ชัยมงคล

Wat Yai Chai Mongkol วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยในท้องถิ่นมีวัดเป็นศูนย์กลางของความศรัทธา ประเพณี วัฒนธรรม และชีวิต วัดสัญลักษณ์เป็นมากกว่าสถานที่ทางศาสนา แต่ยังเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำคัญของวัดพุทธที่มีต่อสังคมไทยได้ฉายผ่านวัดกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย

ในทางกลับกัน วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกทิศทางทั้งในและต่างประเทศมาชื่นชมศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และหลายคนมองว่าเป็นโบราณสถานที่มีสังคมไทยมานานหลายศตวรรษ สังเกตได้จากแหล่งกำเนิดสู่หลุมศพ ความผูกพันระหว่างวัดกับชาวพุทธในสังคมไทยเป็นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛

Wat Yai Chai Mongkol วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยในท้องถิ่นมีวัดเป็นศูนย์กลางของความศรัทธา ประเพณี

Lanta National Park

Wat Yai Chai Mongkol วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในอยุธยา

ในเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ‘ อยุธยา ‘ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนามากมายซึ่งส่วนใหญ่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในอยุธยา ‘ วัดใหญ่ชัยมงคล’ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในแง่ของประวัติศาสตร์และยังเป็นสถานที่ที่ต้องดูซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดมากกว่าพันคนต่อปี วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอันดับต้นๆ ในใจที่ท่องเที่ยวในเมืองอยุธยา

ซึ่งมักจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้นับถือศาสนาพุทธทุกวันเพื่อสัมผัสกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เจดีย์ใหญ่ของวัดใหญ่ชัยมงคลมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม เป็นจุดเด่นที่แท้จริงของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาอีกด้วย ด้านหลังพระอารามหลวงเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำหรับสาวกสักการะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในอาณาจักรอยุธยา

เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือที่รู้จักกันดีในพระนามอีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้าอู่ทอง” ผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา . กล่าวถึงตำนานเล่าว่าพระเจ้าอู่ทองใน พ.ศ. 1357 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดพระศพของเจ้าชายแก้วที่สิ้นพระชนม์จากอหิวาตกโรคเพื่อเผาศพ และสถานที่ฌาปนกิจ ต่อมาได้จัดตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า “วัดป่าแก้ว”

ต่อมาวัดได้ศรัทธาในหมู่ชาวอยุธยาเนื่องจากกลุ่มพระที่วัดศึกษาธรรมะจากรัตนมหาเถระในศรีลังกา จึงมีพุทธศาสนิกชนที่วัดป่าแก้วมากขึ้น พระเจ้าอู่ทองจึงทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาสนิกายนิกายนี้ไว้ที่วัดนี้เป็น ‘สมเด็จพระวรรณรัตนา’ ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือสังฆราชาแห่งนิกายขวา โกศจรรย์” สมเด็จพระสังฆราชแห่งกามวาสี

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วคือพระอุโบสถของวัดนี้เป็นจุดนัดพบของสมาคมลับในการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกำจัดคุณวรวงศ์สถิตย์ราชและนางพระยาเมยุหัวศรีสุดาจันทร์ ครั้งหนึ่งภารกิจสำเร็จแล้วจึงเชิญเจ้าฟ้าเทียนราชา (ซึ่งอยู่ในพระภิกษุในขณะนั้น) ขึ้นครองราชย์ในพระนามว่า “พระเจ้ามหาจักพรรดิ์” แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ

และในปี ค.ศ. 1561 พระที่นั่งมหาจักพรรดิ” ทรงรับสั่งให้ประหารพระสังฆราชวัดป่าแก้วอันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเลือกวันมงคลของเจ้าชายศรีศิลป์

หลังจากที่วัดใหญ่หรือวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าใต้ร้างกว่าหลายศตวรรษ กลุ่มนักพรตรวมทั้งพระภิกษุสามเณรและภิกษุณีได้เข้ามาในที่พักเพื่อเปิดวัดเก่าเพื่อเป็นสถานที่แสวงบุญ ในที่สุดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รกร้างกลายเป็นวัดที่มีพระภิกษุอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้เมื่อปีพ. ศ. 2500 และได้ชื่อว่า ” วัดใหญ่ชัยมงคล ” วัดได้รับการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน

บทความโดย : แทงบอลออนไลน์